Català

POLÍTICA DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Ens prenem la seguretat i la qualitat dels aliments molt seriosament

HONGWINE INT. empresa dedicada a la fabricació de mel d'abella, té implantat un Sistema Integrat de Gestió per a la Qualitat i la innocuïtat dels aliments que compleix amb els requisits de les normes UNE EN ISO 9001: 2015 i UNE EN ISO 22.000: 2018.

La Direcció de HONGWINE INT. ha establert una Política Integrada, que servirà de base per a l'establiment dels objectius, basada en els següents principis:

  • Establir un enfocament basat en processos i en els riscos potencials com a mesura per aconseguir l'eficàcia de el Sistema Integrat de Gestió per a la Qualitat i la innocuïtat dels aliments
  • Satisfer les necessitats i expectatives de client mitjançant una eficaç i constant comunicació tant interna com externa.
  • Complir amb els requisits en la innocuïtat dels aliments aplicables, inclosos els requisits legals i reglamentaris i altres requisits als quals HONGWINE INT. s'hagi compromès mútuament amb els seus clients.
  • Promoure la millora contínua de processos, productes i serveis mitjançant activitats de control, seguiment i anàlisi de dades que ens facilitin la presa de decisions estratègiques.
  • Motivar i orientar el personal cap al reconeixement de la Qualitat i la Innocuïtat dels aliments com a tasca i objectiu permanent per assegurar el compliment dels requisits i les expectatives de les parts interessades.
  • Mantenir el compromís d'abordar la necessitat d'assegurar les competències de personal relacionades amb la innocuïtat dels aliments.
  • Implementar els processos productius dins d'un entorn net i natural, allunyat de el món industrial.
 

La Direcció de HONGWINE INTERNACIONAL.


25 maig 2020